Gallery: Trek’s new 10.25-pound Emonda(velo news)

【完成車&フレーム】【機材一覧】2014年7月2日 00:44

 サイト画像

サイト・ブログ名

■機材名

velo news

■Gallery: Trek's new 10.25-pound Emonda